Манай давуу тал

Давуу тал

 • Нарийн мэргэжлийн чадварлаг боловсон хүчнээр хангагдсан
 • Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн, чанар стандартыг хангасан тоног төхөөрөмж нийлүүлдэг
 • Нийлүүлсэн тоног төхөөрөмжинд баталгаат хугацаа олгодог
 • Нийлүүлсэн тоног төхөөрөмжийг жил тутам техникийн үзлэгт хамруулж, техник ашиглалтын паспорт хөтөлдөг
 • Нийлүүлэх урвалж бодис, багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн ажиллах зааварчилга, техник үзүүлэлтийг мэргэжлийн өндөр түвшинд эх хэл дээр орчуулж өгдөг
 • Захиалсан урвалж бодис, багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн ажиллах зааварчилгааг харилцагч компаниудаас 4-7 долоо хоногийн хугацаанд багтаан нийлүүлдэг
 • Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын талаархи сургалтыг эхний жил үнэ төлбөргүй явуулдаг
 • Тоног төхөөрөмжийн захиалганд лизингийн үйлчилгээ үзүүлдэг 
 • Инженер техникийн ажилтнуудыг мэргэжлийн дагуу гадаадад урт, богино хугацааны сургалтанд хамруулдаг
 • Үйлдвэрлэгч компаниудтай шууд харьцаж, албан ёсны гэрээт борлуулагч болсон
 • Чанартай бүтээгдэхүүн, хямд үнэ гэсэн зорилгыг баримталж ажилладаг
 • Үйл ажиллагаа явуулах зориулалтын байртай
 • Эдийн засгийн санхүүгийн найдвартай эх үүсвэртэй
 • Үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах өөрийн тохилог байртай