Валютын ханш - ХХБ

Тухайн өдрийн Худалдаа хөгжлийн банкны ханшийн мэдээлэл авч байгаа болно.

Валютын ханш - Голомт банк

Тухайн өдрийн Голомт банкны ханшийн мэдээлэл авч байгаа болно.