Валютын ханш - ХХБ

Тухайн өдрийн Худалдаа хөгжлийн банкны ханшийн мэдээлэл авч байгаа болно.