HUMALYZER 4000

HUMALYZER 4000

EUR5,000.00
Барааны нөөц: Бэлэн байгаа

"HUMAN" компанийн клиник биохимийн хагас автомат

Багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, урвалж, оношлуурын техникийн шаардлага

Техникийн үзүүлэлт

Каталог дугаар

18250

Анализаторын төрөл

Фотометриийн хагас  автомат

Урвалжийн төрөл

Нээлттэй систем Human-ы аргачлалыг сануулсан

Унших горим

Урсгал үүр 32 μl ба хундага

Хэлний сонголт

Англи, Испани, Франц

Ажлын хэсэг

Мэдрэгчтэй touchscreen дэлгэц

Хэмжих горим

 

 Тооцооллын төлөв

Стандарт, Олонлог цэгт, Кинетик, Квадратик,  тодорхой хугацааны,

Тооцооллын горим

фактор, олонлог ба нэг цэгт

Тооцооллын алгоритм

Шугаман ба шугаман бус урвуу муруйн арга

Үзүүлэлтийн агууламж

120 үзүүлэлт (44 суурилагдсан+ 76 нэмж оруулах)

Хяналтын давтамж

8 үзүүлэлт тутам 1

Сорьцын төрөл

Ийлдэс

 

Сийвэн

 

 Шээс, CSF

Сорьцын эзэлхүүн

сорьц+оношлуур≥500μl

Сорьц шингэлэх

 Урьдчилан шингэлэлт (гараар)

 

Дараа шингэлэлт (гараар)

Урвалжийн тээвэрлэлт

Peristaltic pump

Халаах үүр

Үгүй

Урвалжийн эзэлхүүн

400μl-1000μl

Температурын хяналт

25, 30 ба 37⁰ С ±0.1⁰С

Халаах хугацаа

 5-999 сек (урсгал үүр)

Гэрлийн систем

Олон долгионт фильтр

Унших арга

Ганц болон хосолсон хромт арга

Гэрлийн эх үүсвэр

Галоген фольфрам утастай чийдэн (6V, 10W)

Долгионы хязгаар

300-700 nm

Долгионы урт

340,  405, 505, 545, 580, 630 нм + 2

Долгионы нийт хэмжээ

7

Фотометрийн нарийвчлал

±2 nm

Детектор

Силикон фотодиод

Шугаман хэлбэлзлэл

0-2.5 OD

Санамж:

      QC өгөгдөл, хариу, жишил муруй

Багтаамж

2200 хариу

хэвлэх

стандарт, чанарын хяналт, шинжилгээний хариу

Лаб. МТ (LIS)

ASTM, хоёр чиглэлт

Цахилгаан хэрэглээ

110-240Vac, 50/60Hz, 80VA

Ажиллах нөхцөл

10-30⁰ С, чийгшил ≤ 70%

Тээвэрлэх нөхцөл

10-30⁰ С, чийгшил ≤ 80%

Бохирын сав

1 ш дагалдана

Тог баригч

Он-лайн UPS 1KVA