Тоног төхөөрөмж Ангилал

Лабораторийн тоног төхөөрөмж