Компаний боловсон хүчин

About us

Эмнэлэг, эрүүл мэндийн салбарт олон жил идэвхи зүтгэл, үр бүтээлтэй ажиллаж ирсэн, лабораторийн тоног төхөөрөмжийн нарийн мэдлэгтэй, мэргэжлийн туршлагтай ажиллагсад компаний үйл ажиллагааг явуулна. Үүнд:
•    Хүний гавъяат эмч -1
•    Анагаах ухааны доктор- 3
•    Анагаах ухааны магистр- 1
•    Техникийн ухааны магистр-1
•    Дээд боловсролтой лаборант -2
•    Онц санхүүч -1
•    Эмнэлгийн тэргүүн -4 тус тус ажиллаж байна.

Ажилтнууд